Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Länkarna leder till dokument i pdf-format.

Allmänt

Handlingsplan - alkohol och droger
Policy - alkohol och droger
Riktlinjer för användning av undervisningsmaterial
Anvisningar för lokal hantering vid beslut om avskiljande från Högskolans avskiljandenämnd (HAN)
Riktlinjer för elitidrottsvänliga studier

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016
Anvisningar för frågor och klagomål från studenter
Riktlinjer för internationella samarbetsavtal vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar
Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vdi Högskolan i Skövde

Riktlinjer för internationella samarbetsavtal
Riktlinjer för utseende av sakkunniga
Riktlinjer för schemaläggning och lokalbokning
Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter
Riktlinjer för Studenthälsan vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för studieavgifter vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan i Skövde
Uppdragsbeskrivning för utbildningskommittéer

Antagning och rekrytering

Föreskrifter för sista anmälningsdag för utbildningar vid Högskolan i Skövde
Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för introduktion till högskolestudier vid Högskolan i Skövde

Examen och examination

Föreskrifter för betygssystem inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde
Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter
Riktlinjer för examensarbeten
Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Uppdragsbeskrivning för examinator inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för hantering av misstänkt fusk vid examination
Ordningsregler för studenter vid salstentamen
Riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde

Kurs

Riktlinjer för avveckling av kurs
Uppdragsbeskrivning för kursansvarig lärare inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för utformning av kursplan  

Utbildningsprogram

Riktlinjer för benämning av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde
Förteckning över utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för inrättande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för avveckling av utbildningsprogram och inställande av programtillfälle
Uppdragsbeskrivning för programansvarig lärare

Riktlinjer för programråd
Anvisningar för uppföljning av programstudenter
Riktlinjer för utformning av utbildningsplan
Utbud av utbildningsprogram vt och ht 2019
Utbud av utbildningsprogram vt och ht 2020

Uppföljning

Kvalitetssystem för utbildning
Riktlinjer för uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Riktlinjer för utvärdering av utbildningsprogram
Anvisningar för årlig uppföljning av utbildningsprogram

Ämnen och huvudområden

Riktlinjer för avveckling av ämne och huvudområde 
Förteckning över ämnen vid Högskolan i Skövde
Riktlinjer för inrättande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppdragsbeskrivning för ämnesföreträdare och ämnesansvarig lärare