Aktiviteter i urval 2018

På den här sidan hittar du länkar till olika utbildnings-, forsknings- och samverkansaktiviteter där Högskolans forskare, lärare och studenter på olika sätt belyser digitaliseringens roll i ett hållbart samhällsbygge. Dessa aktiviteter genomfördes under 2018.

Kunskapsglapp i arbetet med samhällets digitalisering

Hur tar vi tillvara på och samordnar den kunskap som finns i dag och i framtiden för samhällets digitalisering? Det är någonting som Ulf Melin, professor i informatik har fått i uppdrag att utreda. Nu efterlyser han ett tankeledarskap. Resultaten från hans utredning kommer att stå i fokus under ett panelsamtal i Stockholm den 28 november. Högskolan i Skövde är en av initiativtagarna till Ulf Melins utredning.

Innovation och digital hälsa i fokus

Digital hälsa och företagande stod i fokus när högskolan bjöd in till innovationsdag 8 november, inom ramen för Skaraborgs Innovativa Miljöer. Under hela dagen pågick föreläsningar och en mässa och det hela avslutades med en politikerdebatt mellan riksdagsledamöterna från Skaraborg.

AI ska lösa stålindustrins utmaningar i nytt forskningsprojekt

Högskolan i Skövde, Sandvik och SSAB genomför forskningsprojektet Swedish Metal, finansierat av KK-stiftelsen och med stöd av branschorganisationen Jernkontoret. I projektet kommer det genomföras omfattande, och för branschen, unika produktionsdataanalyser. Analyserna ska leda till nya orsakssamband blir kända – vilket kan resultera i att ståltillverkningen blir mer effektiv och hållbar.

Informationssäkerhetsdagen pekar på samhällsutmaningar

Onsdagen den 24 oktober är det särskilt fokus på informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde. Då sammanstrålar, för andra året i följd, forskare, näringsliv och offentliga aktörer för att diskutera de minst sagt aktuella samhällsfrågorna. – Informationen flödar, men det saknas fortfarande systematik för säkerhetsfrågorna på många sätt.

I ljuset av strömavbrotten: Nytt spel för bättre krisberedskap

Vad händer egentligen när det oförutsedda blir verklighet? Och hur agerar individer, företagare och samhälle? Det blev stora delar av Växjö varse under onsdagens längre strömavbrott. – Många butiker och restauranger ser inget annat val än att stänga, konstaterar Joeri van Laere, lektor i datavetenskap och specialiserad på krishantering, vid Högskolan i Skövde.

Skövdeforskare föreläser om ditt digitala privatliv och om ”storebror” som ser dig

Var du än går läcker du information om dig själv - genom din mobil, övervakningskameror och betalkort. Vilka risker och möjligheter finns när privatlivet digitaliseras? Frågan ställs av Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, vid det populärvetenskapliga caféet på Högskolan, torsdag 4 oktober.

En studie av verkligheten

Under ett fullsatt seminarium på ambulansstationen i Skövde berättade medlemmar ur projektet Skaraborgs Innovativa Miljöer hur man under de senaste tre åren lyckats bygga upp ett Europaunikt prehosptalt träningscenter. Ett center som ger fantastiska möjligheter att studera den verklighet som ambulanspersonalen möter i sitt arbete.

Digitalisering och hållbarhet i fokus under ForskarFredag

Årets ForskarFredag kläds i ny kostym när en storsatsning görs mellan Högskolan i Skövde, Balthazar Science Center och ASSAR med digitalisering och hållbarhet i fokus. Balthazar bjuder på ett fullspäckat program i forskningens anda fredagen den 28 september. Allmänhet och inbjudna besökare kan ta del av allt från artificiell intelligens, smart industri, prova-på aktiviteter, tävla i science quiz och lyssna till när flera av Högskolans forskare pitchar sin forskning i den populära tävlingen Forskar Grand Prix. Självklart är det fri entré till Balthazar hela dagen.

Ny forskning ska förbättra beräkningstunga datorprogram inom industrin

Vägen fram till den bästa lösningen för en produktionskedja är inte alltid självklar, därför tar industrin hjälp av speciella datorprogram. Martin Anderssons forskning vid Högskolan i Skövde ska öka förståelsen för hur programmen kan användas på bästa sätt.

Så kan AR-teknik hjälpa tillverkningsindustrin

Framstående tillverkningsindustri jobbar ständigt med förbättringar. Ny forskning från Högskolan i Skövde sätter nu även fingret på hur annan modern teknik kan komma till nytta. Med hjälp av Augmented Reality (AR) kan förbättringar visualiseras – och ligga till grund för verklig utveckling.

Samtal om statens IT-system i Almedalen

Finns det en fara med att våra myndigheters data hamnar i ”molnet” och hur ska offentlig sektors IT-system utformas för att bli långsiktigt hållbara? Det var några av de frågor som paneldeltagarna diskuterade under Högskolans i Skövdes sista seminarium under Almedalsveckan 2018.

När nytt möter gammalt – den digitala berättelsen lyftes fram i Almedalen

Kultur- och naturarvet, med berättelser om platser och lokala historier, har med den nya teknikens möjligheter chansen att tilltala en ny generation. Men hur kan det göras i praktiken? Under Högskolan i Skövdes seminarium i Almedalen lyftes goda exempel fram där modern spelutveckling och forskning kan kombineras med lokala traditioner. Som kan få en ny generation att föra arvet vidare.

"ASSAR är tillverkningsindustrins bästa vän”

Tillverkningsindustrin står idag för 20 procent av Sveriges BNP. Men den står samtidigt inför utmaningar – inte minst i ljuset av digitalisering och globalisering. Lösningen kan stavas ASSAR. Mötesplatsen, och dess möjligheter, var diskussionsinnehållet under tisdagens seminarium i Almedalen.

Fullsatt när dataspel och ungdomsarbetslöshet stod i fokus i Almedalen

Högskolan i Skövdes första seminarium på årets Almedalsvecka var minst sagt välbesökt. När Högskolans Katrin Dannberg, och övriga i panelen, tog plats på scenen var publikplatserna fyllda till sista stol. Hur dataspelens drivkrafter kan få unga i sysselsättning engagerar.

Nytt innovationsprojekt förbereder industrin för framtida hållbara lösningar

Genom ett nytt innovationsprojekt, som Högskolan i Skövde nu beviljats medel för, testas nya produkter i skarp miljö med snabb utvecklingsmetodik.

Sjukvårdens informationssystem otillräckliga – för både vårdpersonal och patienter

Hälso- och sjukvårdens informationssystem behöver bli bättre. För vårdpersonal tar det för lång tid hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap. Det visar Hanife Rexhepis, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, nya forskning.

Ny metod kan minska underhållskostnader inom industrin med 40 procent

Industriproduktion kan vara komplicerad och många faktorer spelar in till varför, exempelvis, maskiner slutar att fungera. Bernard Schmidt, doktorand i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har i sin avhandling, utvecklat en modell som kan leda till minskade underhållskostnader.

När verkligheten blir en kopia av det digitala originalet

Kan det digitala vara original och verkligheten en kopia? Det kanske låter som science fiction. Men när det handlar om simuleringar för framtidens sjukvård och industri fungerar det just så. 

Ny modell kan utveckla underhållsarbete på industrier

Oförutsedda störningar och avbrott i industriell produktion är kostsamma – men ses ofta som en oundviklig del av vardagen. Men genom en ny modell för att arbeta mer systematiskt med underhållsarbete och tidigt uppmärksamma småfel kan antalet stora, kostsamma avbrott, bli färre. Det kan också göra industrierna mer lönsamma.

Ny uppdragsutbildning stärker skydd mot cyberhot i Västra Götaland

Nu ska Västra Götalands offentliga sektor bli mer säker. Genom den nya uppdragsutbildningen inom informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde får regionens kommuner konkreta verktyg för att identifiera och skydda sin information.

Framtida vårdprodukter diskuterades i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum

Den 3 april genomförde Skaraborgs Hälosteknikcentrum (SHC) en workshop med fokus på produktanalys för företaget Innovation Partners AB. Ett företag med två, i Sverige, unika produkter som kommer att underlätta för både vårdtagare och vårdgivare.

Utbildning kan minska digitalt utanförskap bland äldre

Genom utbildning kan det digitala utanförskapet bland äldre brytas – och det rejält. Det visar satsningen ”Mer Digital”, anordnad av Sunne kommun och Telia, där Högskolan i Skövde står för forskningsinsats.

Belönat mångfaldsarbete på Högskolan i Skövde kan ge stöd åt människor med bipolär sjukdom

Kim Hultgren belönas med 2017 års mångfaldsstipendium vid Högskolan i Skövde.

Molnspelet lär barn att förstå vattnets kretslopp

Dataspelsstudenterna Paul Löwen-Åberg och Viktor Enghed ville göra ett spel som fick barn att förstå naturens kretslopp. Sagt och gjort. Det som började med en idé 2015 har nu blivit verklighet. På måndag invigs Molnspelet på Dalénium Science Center i Stenstorp.