Säkerhetsportalen

Säkerhetsportalen ger kunskap och vägledning vid säkerhet och krishantering

Här har vi samlat information som rör säkerhet och krishantering för dig som student, anställd eller besökare på Högskolan i Skövde.

När en krissituation uppstår

Högskolans ambition är att så snabbt som möjligt, när en krissituation uppstår, lägga ut information på webbplatsens startsida - en kanal som vi också utnyttjar när vi kommunicerar med medier och allmänhet.

G-huset vid Högskolan i Skövde.

Krishantering - Information vid kris.

Högskolan checklistor.

Incidentrapportering.

Rapportering av avvikelser.