Brandsäkerhet

Brandsäkerheten vid Högskolan är viktig. Ta reda på var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns där du befinner dig, innan det händer något. Här kan du hitta all information som rör brandsäkerheten på Högskolan i Skövde.

Vad är brandskydd?

Brandskydd består både av ett förebyggande arbete och ett mer akut arbete.

Det förebyggande arbetet består bl.a. av utbildning och bevakning/granskning av nödutgångar och brandsläckare. Detta görs för att brandrisker ska minska och undanröjas på ett tidigt stadium.

Det mer akuta arbetet består i att agera korrekt om en brand inträffar. Det är då viktigt att det finns fasta rutiner för att minska förvirring och missförstånd. Exempel på rutiner kan vara att larma SOS Alarm 112 och att kunna använda en handbrandsläckare rätt.

Teknisk administrativ service utför systematisk brandskyddskontroll.

Har du koll på utrymningsvägar?

I regel ska det alltid finnas två utrymningsvägar i en lokal. Kom ihåg att det inte alltid är den dörr du använde när du kom in som är lämplig att använda när du snabbt behöver ta dig ut!

 

Åtgärder vid brand

Brandskydds-
organisation

Ansvarig

Johan Almer
Högskoledirektör/Lektor MEB
Högskolan i Skövde
Högskoleledningen
johan.almer@his.se
0500 - 44 88 07

Bitr. ansvarig

Alf Svensson,
Tekniker Ansvarig hus A Högskolan i Skövde
Teknisk administrativ service
alf.svensson@his.se  
0500 - 44 81 01

Kontrollanter

Tomas Persson
Tekniker Ansvarig hus H, Portalen och Restaurangen
Ljuskällsinköpsansvarig Högskolan i Skövde
Teknisk administrativ service
tomas.persson@his.se 
0500 - 44 81 03

Göran Segerstedt
Tekniker Ansvarig hus E, D och Biliotek
AV-ansvarig Högskolan i Skövde
Teknisk administrativ service
goran.segerstedt@his.se  
0500 - 44 81 02

Jonas R Andersson,
Tekniker Ansvarig hus G och Kansli
Miljöfraktionsansvarig Högskolan i Skövde
Teknisk administrativ service
jonas.andersson@his.se  
0500 - 44 81 10