Brandsäkerhet

Brandsäkerheten vid Högskolan är viktig. Ta reda på var utrymningsvägar och brandsläckningsutrustning finns där du befinner dig, innan det händer något.

Vad är brandskydd?

Brandskydd består både av ett förebyggande arbete och ett mer akut arbete.

Det förebyggande arbetet består bl.a. av utbildning och bevakning/granskning av nödutgångar och brandsläckare. Detta görs för att brandrisker ska minska och undanröjas på ett tidigt stadium.

Det mer akuta arbetet består i att agera korrekt om en brand inträffar. Det är då viktigt att det finns fasta rutiner för att minska förvirring och missförstånd. Exempel på rutiner kan vara att larma SOS Alarm 112 och att kunna använda en handbrandsläckare rätt.

Teknisk administrativ service utför systematisk brandskyddskontroll.

Har du koll på utrymningsvägar?

I regel ska det alltid finnas två utrymningsvägar i en lokal. Kom ihåg att det inte alltid är den dörr du använde när du kom in som är lämplig att använda när du snabbt behöver ta dig ut! Läs mer kring utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Brandskyddsorganisation

Brandskyddsorganisation

Ansvarig

Magnus Littmarck
Campuschef
Högskolan i Skövde
Campusavdelningen
magnus.littmarck@his.se
0500 - 44 88 18

Bitr. ansvarig

Alf Svensson
Tekniker Ansvarig hus A Högskolan i Skövde 
Teknisk administrativ service 
alf.svensson@his.se
0500 - 44 81 01

Kontrollanter

Tomas Persson 
Tekniker Ansvarig hus H, Portalen och Restaurangen 
Ljuskällsinköpsansvarig Högskolan i Skövde 
Teknisk administrativ service
tomas.persson@his.se
0500 - 44 81 03

Göran Segerstedt
Tekniker Ansvarig hus E, D och Biliotek 
AV-ansvarig Högskolan i Skövde 
Teknisk administrativ service 
goran.segerstedt@his.se  
0500 - 44 81 02

Jonas R Andersson, 
Tekniker Ansvarig hus G och Kansli 
Miljöfraktionsansvarig Högskolan i Skövde 
Teknisk administrativ service 
jonas.andersson@his.se  
0500 - 44 81 10

 

Åtgärder vid brand

Åtgärder vid brand

En brand kan bryta ut när som helst och det är viktigt att agera direkt. Agerar du på rätt sätt kan du i bästa fall motverka att en totalbrand bryter ut. Inte nog med det, du ökar även chansen med att rädda liv och egendom!

Om det börjar brinna:

 1. VARNA omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat.
 2. RÄDDA alla som är i omedelbar fara och utrym lokalen.
 3. LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
 4. SLÄCK om Du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.
 5. STÄNG in branden.
 6. Bege er till återsamlingsplatsen

Karta över återsamlingsplatser vid brand.

När SOS svarar på 112 vill de ha svar på följande frågor:

 • Vad är det som hänt?
 • Var har olyckan hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad heter du som ringer?
 

Checklistor hittar du här.

Goda råd

 • Om rummet fylls med rök - kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.
 • Använd aldrig hissen om det brinner.
 • Stäng dörrarna efter dig när du går ut för att minska rök- och brandspridningen.
 • Om det brinner i en kastrull - flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

Ditt ansvar

Alla anställda, studenter, besökare och entreprenörer till vår arbetsplats skall ha följande kunskaper:

 • att rapportera tillbud och felaktigheter, som kan medföra risk och skada
 • var finns utrymningsvägar och vikten av att dessa alltid är fria
 • vilka larm finns inom arbetsplatsen?
 • var finns släckutrustning och hur hanteras dessa?

Grund till texten ovan finns i Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778