Hot och bombhot

Checklista för hot och bombhot.

Om hotet kommer via e-post eller andra kanaler, exempelvis sociala medier:

 • Anmäl alla hot till polisen! (Ring 112)
 • Informera Högskolans växel! (Ring 0500 - 44 80 00)
  • Efter kontorstid: Informera campuschef 0500 - 448818

Att tänka på om hotet kommer via telefon eller muntligt:

 • Lyssna noggrant
 • Vara lugn och vänlig
 • Inte avbryta personen som ringer/talar
 • Starta om möjligt, en inspelning och/eller spårning av samtalet
  • Anmäl alla hot till polisen! (Ring 112)
  • Informera Högskolans växel! (Ring 0500 - 44 80 00)
   • Efter kontorstid: Informera campuschef 0500 - 448818
Uppgifter om hotet
Verkar den uppringande känna till lokalerna och/eller personer?
Personens identitet
Personen tal
Personens röst
Personens attityd
Personens dialekt
 

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr