Övriga krissituationer

Olycka eller katastrofsituation vid utlandsvistelse med personal eller studenter inblandade, t.ex. naturkatastrof, krig, gisslandrama, kidnappning, flyg-/tåg-/bilolycka, brand eller dödsfall.

Ansvarig: Prefekt eller krisgrupp, se styrdokument för krisorganisationen

  • Kontakta berörd prefekt/avdelningschef för att få fram uppgifter om anställds adresser i utlandet, adresser till anhöriga och till det utländska universitetets kontaktperson. För studenter finns uppgifterna säkrast att hämta hos US. Institutionen kan även kontakta studiekamrater utomlands.
  • Vid behov kan någon från Högskolan resa till olycksplatsen.
  • Ring SOS Köpenhamn för information om hemtransport och dylikt.

Olycka som drabbar utländska studenter/lärare vid Högskolan

Ansvarig: Prefekt eller krisgrupp, se styrdokument för krisorganisationen

  • Utse, vid behov, kontaktperson (fadder, vän, kollega etc.) som kan vara närvarande för känslomässigt stöd och för tolkning om språkproblem uppstår.
  • Kontakta anhöriga via telefon efter samråd med drabbad person (om detta är möjligt).
  • Informera, i samråd med anhöriga, arbets- och studiekamrater vid utländsk skola.

Glöm inte, att vid behov, kontakta skyddsombud!