Dataskyddsombud

Alla myndigheter ska enligt dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvarige följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska också informera och ge råd inom organisationen.

De registrerade kan höra av sig till dataskyddsombudet med frågor om deras rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombudet samarbetar med tillsynsmyndigheten Datainspektionen och är bundet av sekretess.

Dataskyddsombudet för Högskolan i Skövde är Christina Bjerke Versland, jurist på Rektors kansli. Hon nås på dataskyddsombud@his.se

Dataskyddsombud.

Kontakt