Första hjälpen

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också om att kunna hjälpa personer med mindre skador eller lindriga sjukdomar.

Ta reda på hur du ska göra - innan det händer

Första hjälpen innebär ett antal enkla åtgärder som de flesta av oss kan utföra i en akut situation. Syftet är att rädda livet på någon som är akut skadad eller sjuk, att förhindra att tillståndet förvärras eller att förbättra möjligheterna till tillfrisknande.

Enligt föreskriften Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) ska alla arbetsställen ha den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs och dess särskilda risker. Anställda ska känna till hur förstahjälpen/krisstödet är organiserat på arbetsplatsen, och de ska hållas väl uppdaterade med de rutiner som gäller.

Övning

Genom att ha teoretisk kunskap, praktisk övning och/eller erfarenhet i första hjälpen får man större möjligheter att utföra den åtgärd som behövs i en akut situation. Utbildning minskar ofta rädslan och osäkerheten för att göra fel.

 

Vid larm till 112

Förbered dig på följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har olyckan inträffat?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?
  • Vilken typ av skador har de skadade?
  • Vem är du som ringer?

Hjärtstartare

Läs mer