Chock

Chock (cirkulationssvikt) innebär att blodvolymen inte fyller ut volymen i blodkärlen. Om den inte hävs snabbt kan följden bli hjärtkollaps eller syrebrist i hjärnan.

Anledningar till chock kan vara blodförlust, vätskeförlust, brännskador, hjärtinfarkt m.m.

Symptom på chock kan vara:

  • Huden är blek och svettig, kallsvettig
  • personen fryser
  • Munnen är torr, personen är törstig
  • Pulsen blir snabbare och andningen kan bli ytlig

Åtgärder vid chock:

  1. Larma 112 (om du är ensam - gör punkt 2-4 först)
  2. Ge första hjälpen enligt symptom, och stoppa eventuella blödningar
  3. Placera personen så att benen ligger högra än huvudet
  4. Hindra avkylning av personen genom att (om möjligt) lägga en filt under och över.
  5. Hantera personen varsamt, och dämpa oro genom att lyssna och vara till hands
  6. Ge aldrig mat eller dryck - Risken är stor att vätskan hamnar i luftvägarna om personen kräks eller blir medvetslös.