Mun-mot-mun

Om en skadad person inte andas är det viktigt att snabbt påbörja mun-mot-mun-andning. Om blodet inte syresätts kommer hjärtat att sluta slå inom några minuter.

  • Öppna munnen och kontrollera så att personen inte har några lösa föremål i munnen. Låt eventuella löständer sitta kvar.
  • Öppna luftvägarna genom att böja den medvetslösa personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan. Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret. Lyft upp hakan med två fingrar.
  • Tag ett vanligt andetag. Låt den egna munnen täcka den medvetslösa personen mun. Blås försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer sig. Inblåsningen ska ta en sekund.
  • Höj ditt huvud och ta ett nytt andetag medan den skadade andas ut och bröstkorgen sjunker ihop.
  • Fortsätt med inblåsningarna i normal andningstakt, det vill säga 10 -12 inblåsningar per minut. Om andningen återkommer placera i stabilt sidoläge.