Stabilt sidoläge

Vid medvetslöshet ska man i princip alltid lägga en person i stabilt sidoläge. Detta gör att tungan inte lika lätt faller tillbaka och stänger luftvägen hos den medvetslösa personen.

Stabilt sidoläge ersätter det som tidigare kallades för framstupa sidoläge, och är en position som hjälper den drabbade att ha fria luftvägar. Dessutom är det lättare i denna position för kräkningar, blod och slem att rinna utåt. 

Innan du börjar vända en person till stabilt sidoläge bör du kontrollera så att munhålan är fri från lösa dela, och att det inte ligger stora eller vassa saker i den skadades fickor, och ta gärna av eventuella glasögon.

När du sedan börjar vända till stabilt sidoläge, vänd alltid personen mot dig, oavsett om det är på höger eller vänster sida.

Vid misstanke om nack- eller ryggskada bör man normalt låta personen ligga kvar i den ställning man funnit honom, så länge andning och puls finns. Dock krävs det att man har beredskap för att mkt snabbt vända över personen till sidoläge om denne visar tecken på att börja kräkas.