IT-säkerhet

IT-säkerhet vid Högskolan i Skövde innebär att högskolans IT-miljö säkerställs genom att nätverk, IT-system, datorer och information som överförs, behandlas eller lagras skyddas.

Högskolans IT-miljö skyddas mot:

  • obehörig/oavsiktlig/otillåten förändring eller förstöring
  • obehörig/otillåten åtkomst eller kopiering
  • intrång och otillåten användning
  • skadegörelse och stöld

IT-service mål är att nät och system vara så öppna som möjligt. Systemkunskap, uppföljning av funktionalitet och regelbundet underhåll för att förhindra intrång bidrar till mindre missbruk och problem i högskolans gemensamma IT-miljö.

 

Kontakt