Högskolans krisgrupp

Vid akut fara för liv, egendom eller miljö kontakta 112.

Högskolans krisgrupp

Krisgruppen består av:

  • HR-ledningen (HR-chef eller biträdande HR-chef) - när händelsen berör anställd
  • US-ledningen (chef eller biträdande chef US) - när händelsen berör student
  • Prefekt eller avdelningschef
  • Kommunikationschef och ledningskommunikatör
  • Representant från Studentkåren - när händelsen berör student
  • Campuschef - när händelsen berör lokal- eller säkerhetsfrågor
  • IT-chef/informationssäkerhetssamordnare - när händelsen berör IT-relaterade kriser

Telefonnummer till prefekterna på institutionerna

Kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon av de övriga personerna i Högskolans krisgrupp.

Institutionen för biovetenskap, prefekt Mikael Ejdebäck, 0500-448610
Institutionen för handel och företagande, prefekt Mikael Wickelgren, 0500-448656
Institutionen för hälsovetenskaper, prefekt Susanne Källerwald, 0500-448512
Institutionen för informationsteknologi, prefekt Paul Hemeren, 0500-448314
Institutionen för ingenjörsvetenskap, prefekt Anna Runnemalm, 0500-448520

Telefonnummer till krisgruppen

HR-chef, Nils Svensson, 0500-448127
Biträdande HR-chef, Ulrika Dagman, 0500-448265
Chef US, Kassie Sundin, 0500-448063
Biträdande chef US, Elizabeth Persson, 0500-448905
Kommunikationschef, Elisabeth Oesterreich, 0500-448042
Ledningskommunikatör, Ulf Nylén, 0500-448061
Studentkårens ordförande, Henrik Bergström,0707100246
Campuschef, Magnus Littmarck, 0500-448818
IT-chef, Magnus Annerfalk, 0500-448155

Campus Högskolan i Skövde