Laboratoriesäkerhet

I labben på Högskolan är det viktigt att följa säkerhetsrutiner. I kompendiet nedan finns generella säkerhetsinstruktioner för arbete i laboratorium vid Högskolan i Skövde. Det innehåller också de säkerhetsrutiner du måste följa.

Ansvar för laboratoriesäkerhet:

Erik Gustafsson, Ordförande i labgruppen.

Lisa Svedbom, Laboratorieassistent (föräldraledig t.o.m. augusti) och ansvarig för den dagliga verksamheten.

Henrik Thilander, arbetar tillsammans med övriga. Har utökat ansvar till dess Lisa är tillbaks.

Varningsskylt för biokemiskt material.

Kontakt