Rapportering av avvikelser

Det är viktigt att det finns en fungerande rapportering av avvikelser och avvikelsehantering på högskolan för att effektivt kunna arbeta med kvalitet och utveckling av säkerhetsarbetet.

Anmäl tillbud

  • Tillbudsrapportering ska alltid göras när oönskad händelse som kunnat leda till skada på person, egendom, utrustning eller miljö på arbetsplatsen.
  • Nedan kan du fylla i ett tillbudsformulär
  • Arbetsmiljöansvarig chef ser till att den identifierade bristen/risken åtgärdas
  • Kopia till arbetsmiljöansvarig chef och HR-avdelningen, originalet till huvudskyddsombudet.
  • Arbetsmiljöansvarig chef informerar skyddsombud om när åtgärd är slutförd

Anmäl ditt tillbud genom att klicka på länk nedan.

Detta formulär skall kunna omfatta såväl ett brott som en arbetsskada eller helt enkelt ett tips som kan göra säkerheten bättre.

Ju mer uppgifter du fyller i, desto lättare blir det att hantera rapporten. Om du behöver komplettera en redan inskickad rapport, så gör du detta genom att skicka en ny rapportering och då markera "kompletterande rapport".

Självklart kommer uppgifterna som du lämnar att hanteras med största möjliga respekt och varsamhet! OBS om du vill vara anonym i din rapportering så skall du inte lämna rapporten när du är inloggad mot högskolans system eftersom du kan spåras på din inloggning.

 

Kontakta skyddsombud 

Göran Segerstedt
Huvudskyddsombud
Tel: 0500 448102