SMS-tjänst

Som en del av Högskolans kris- och säkerhetsarbete finns en sms-tjänst som Högskolans krisgrupp kan använda vid en extraordinär händelse, som till exempel brand, explosion eller pågående våld på campus.

Genom sms-tjänsten kan krisgruppen skicka ut ett meddelande med information till alla studenter och medarbetare vid Högskolan i Skövde. I meddelandet kan det exempelvis finnas en uppmaning om att utrymma en viss byggnad, eller stanna inne för att skydda sig mot yttre hot.

  • Personal: Registrera ditt mobilnummer i växeln om du inte har en mobiltelefon som tjänstetelefon.
  • Student: Ditt telefonnummer hämtas från Ladok. Se också till att ditt nummer är uppdaterat under ”Min profil” i Studentportalen.

Kom ihåg att det finns besökare samt personal som jobbar inom skolans område som inte är registrerade i Högskolans telefonsystem (t.ex. städ- och restaurangpersonal). Får du ett kris-sms – informera dessa personer om meddelandet, om du har möjlighet. 

 

Läs mer

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Kontakt