Hjärnan, tankar och välbefinnande – hur hänger det ihop?

Är du intresserad av att lära dig om hur hjärnan, tankar och välbefinnandet hänger ihop bör du titta närmare på våra utbildningar inom kognitiv neurovetenskap.

På Högskolan i Skövde erbjuder vi ett grundutbildningprogram och ett magisterprogram inom området.

Kognitiv neurovetenskap  - tillämpad positiv psykologi

Högskolan i Skövde är i dagsläget unik med att kunna erbjuda denna typ av tvärvetenskapliga program inom kognitiv neurovetenskap med fokus på välbefinnandeforskningen.Utbildningen ger dig gedigen kunskap inom ämnen som kognitiv neurovetenskap (hur hjärnan relateras till tankar, känslor och beteende) och positiv psykologi (vetenskapliga studier av människans välbefinnande). 

Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram

Vill du fördjupa dig i frågor som rör sambandet mellan hjärnans funktioner och människans beteende, välbefinnande och subjektiva upplevelser? På magisterprogrammet får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper angående dessa frågor.

Programmet ges på engelska och är öppet för ansökan i den internationella sökperioden.

Stämning kajak

Kognitiv neurovetenskap

Kognitiv neurovetenskap är ett relativt nytt forskningsområde som integrerar psykologi och biologi. Inom The Biology of the Mind, som kognitiv neurovetenskap även kallas för, studeras människans tankar, känslor och beteende utifrån ett perspektiv där biologiska mekanismer och aktivitet i hjärnan är centrala aspekter.