Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne där människans tänkande (tankeprocesser/informationsbearbetning) studeras. Datavetenskap, kognitiv psykologi, kognitiv neurovetenskap, lingvistik och filosofi ingår som centrala delämnen.

Sedan 1993 har Högskolan i Skövde byggt upp en stark utbildningsmiljö och en stark forskningsmiljö, vilket har bekräftats av Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskapliga utbildningar i Sverige (2011), där Högskolan i Skövde belönades med mycket hög kvalitet.  

En viktig del av denna starka miljö är en samlad forskningsmiljö och en engagerad lärarkår. Här i Skövde finns forskarna/lärarna inom kognitionsvetenskapens olika ingående ämnesområden samlade på Institutionen för informationsteknologi, vilket har en positiv effekt på samarbetet över ämnesgränserna.