Vad leder utbildningen till för jobb?

Har du svårt att välja utbildning men vet vad du vill jobba med? Då ska du läsa vidare här. Bilderna nedan är tänkta att ge dig en uppfattning om vilket program som kan passa dig utifrån dina intressen och eventuella önskemål om yrke.

I den översta bilden ser du ett antal yrken som förekommer inom Data- och IT-branschen. De är placerade i triangeln i förhållande till vilket fokus de har. Är det mer fokus på teknik eller mer fokus på användaren. I den undre bilden ser du på motsvarande sätt vilka av våra program som har samma fokus och på så sätt kan leda till en viss typ av yrke.

Olika yrkesroller för datavetare

Yrekn inom Data och IT

 Högskolan i Skövdes olika program för datavetare

Våra utbildningsprogram i förhållande till fokus mot teknik eller användbarhet

 

Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

låg konkurrens datavetare

Källa Saco