Dataspelsutveckling

Inom området dataspelsutveckling ingår program och kurser kopplade till datalogi, datavetenskap, medier, estetik och berättande samt musik.

Bäst i test i kvalitetsutvärderingar

4 av 6 utvärderade  inom data och IT i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar fick betyget mycket hög kvalitet.
Läs mer om kvalitetsutvärderingarna

Utbildning och forskning inom dataspelsutveckling

Nedan presenteras de program på grundutbildnings- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom dataspelsutveckling. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Informationsteknologi.

Dataspelsutveckling

Våra studenter har efter slutförd utbildning fått jobb inom olika branscher och i olika länder. Det finns givetvis inga garantier att en utbildning automatiskt ger jobb men framtiden ser ljus ut för spelutvecklare. Läs mer om dataspelsutveckling.

 

Ämnen inom Dataspelsutveckling