Musik

Ämnet musik definieras som studiet av musik ur ett teoretiskt, praktiskt, gestaltande, tekniskt och branschmässigt perspektiv.

 

Ämnesansvarig lärare