Statistik

Statistik är ett viktigt ämne för att man skall kunna analysera all den information som flödar omkring oss hela tiden, både som privatperson och när du arbetar. Inte minst viktig är statistiken vid tolkningen av vetenskapliga data.

Kurser inom ämnet statistik

 

Ämnesansvarig lärare