Valbara kurser

Kurs - Introduktion till persondatorer

Syfte

Kursen Introduktion till persondatorer är till för att ge dig en grundläggande kunskap i de vanligaste mjukvarorna som används för dina studier och i ett framtida arbete. Med dessa kunskaper kan du exempelvis skriva en rapport och göra en presentation med professionellt utseende.

Innehåll

I kursen lär du dig använda mjukvaror för ordbehandling, kalkylering och presentationer. Dessa mjukvaror kommer du använda mycket under dina studier här vid högskolan. Kursen har ingen tentamen utan de examinerande momenten består av ett antal inlämningsuppgifter där högskolans lärplattform SCIO används. Dessa kan du göra när som helst under kursens gång. Kursen hålls via distans och har inga obligatoriska träffar, däremot erbjuds en frivillig introduktionsföreläsning där kursens innehåll och upplägg gås igenom. Det finns ingen särskild kurslitteratur utan undervisningsmaterial består av inspelade förevisningar och instruktioner. För mer information om kursen, se kursplanen.

Kontakt

Ingemar Karlsson
Forskningsassistent
Institutionen för ingenjörsvetenskap
ingemar.karlsson@his.se
Telefon: 0500-448540