Produktionsteknik

Ämnet produktionsteknik behandlar uppbyggnad, styrning, programmering, driftsättning och användning av automatiserade anläggningar, ofta med fokus på datorstyrd utrustning för tillverkning och materialhantering inom verkstadsindustrin.

Automatiseringsteknik som den bedrivs vid Högskolan Skövde är ett levande ämne som innehåller bl.a. robot- och styrteknik, blandad automatiserad och manuell produktion, användning av moderna simuleringsverktyg samt produktions-förbättringsmetoder.

Du som läser automatiseringsteknik hos oss får en blandning av klassisk automatiseringsteknik och modern industriell produktion. Dessutom får du prova på modern produktionssimulering som är en av våra främsta forskningsgrenar. I detta område är vi ”Preferred Research Partner” inom ”Volvo Group Academic Partner Program”.

Produktionssimulering eller ”virtuell produktion” som det också kallas för används för att underlätta utveckling och förbättra drift av produktionssystem samt fjärrdiagnostik. Ett exempel är att hitta rätt balans mellan produktivitet, leveranssäkerhet och miljöpåverkan. Verktygen används även i ickeindustriella miljöer som till exempel inom vårdsektorn och transportsektorn.

Historien visar att automatiseringsteknik skapar fler arbetstillfällen än den tar bort, och dessutom ersätts monotoma eller farliga arbetsmoment med arbeten med ett mycket rikare arbetsinnehåll. Lika viktigt är att automatiseringsteknik ofta är det enda sättet att klara kvalitetskraven och global konkurrens.

Utbildning

 

Ämnesföreträdare

Grundutbildning respektive forskning