Biovetenskap

Ämnet Biovetenskap är brett och omfattar studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem.

Biovetenskapen väcker viktiga samhälleliga och politiska frågor. Människans ökande påverkan på livsmiljön kräver en förbättrad förståelse om effekter av miljöförändringar både mer kortsiktigt ekologiskt och mer långsiktigt evolutionärt. Inom medicin finns ett specifikt grundläggande behov av biologisk kunskap som har relevans för mänskliga system och sjukdomar för att bättre kunna diagnostisera och finna verksamma metoder för att förebygga eller bota sjukdomar.
 
Biovetare är experter på livets alla former och har viktiga roller inom allt från bioteknik och läkemedelsutveckling till miljö- och naturvård. Många biovetare arbetar inom life science-branschen eller med miljö- och naturvårdsfrågor. På myndigheter och i näringslivet arbetar biovetare med utredning, handläggning av ärenden och omvärldsbevakning. De ansvarar ofta för projekt och utredningar, omvärldsbevakning, utbildning, marknadsföring och försäljning.

 

Ämnesföreträdare