Ekologi

Ämnet ekologi behandlar frågor om hur djur och växter samspelar med varandra och sin omgivning. Behovet av att ta väl hand om vår natur och dess resurser är alltid aktuellt.

Kurser inom ämnet ekologi

 

Ämnesansvarig lärare