Integrerad produktutveckling

Integrerad produktutveckling syftar till effektivare produktframtagning, avseende tids- och kostnadsbesparingar samt ökat värde för kund och användare. Ämnet präglas av helhetssyn, tvärfunktionella arbetssätt och systematiska utvecklingsprocesser.

Ämnesgruppens fokus och vision

Utbildning och forskning är inriktad mot de tidiga faserna i produktutvecklings-processen. Vi har en helhetssyn på produkters värdeskapande kvaliteter ur ett användarperspektiv. Hänsyn tas till produktens design med avseende på funktion, estetik, semantik och ergonomi. Detta integreras med ingenjörsmässiga aspekter såsom hållfasthet, materialval och produktion.

Utbildning

Inom ämnesområdet ges högskoleingenjörs-/teknologie kandidatutbildningen Designingenjör som etablerades 1994 som den första utbildningen av sitt slag i Sverige. Karakteristiskt för programmet är kombinationen av industridesign och ingenjörsämnen. Här ser du vilka kurser vi har att erbjuda inom ämnet integrerad produktutveckling.

Forskning

Forskningen inom integrerad produktutveckling på Högskolan i Skövde är idag indelad i två huvudområden: User Centered Product/Workplace Design och Materials Selection and Design.

 

Ämnesföreträdare

Grundutbildning respektive forskning