Maskinteknik

Maskiningenjörer får hjulen att snurra! Överallt i industrin, hos stora företag som Volvo, SKF, ABB och Vattenfall liksom hos mindre företag, finns maskiningenjörer, människor med breda kunskaper om modern teknik. De arbetar ofta som konstruktörer eller som tekniska specialister. Alltmer arbetar man i en internationell miljö med kolleger från hela världen. Det är inte ovanligt att man arbetar några år utomlands i spännande projekt. De stora utmaningar vi står inför: begränsade resurser och miljöproblem, kräver ofta maskintekniskt kunnande för att bemästras.

En maskingenjör har en bred utbildning och är eftertraktad på arbetsmarknaden. Som maskiningenjör får man jobb.

Grundutbildningsprogrammet leder till en högskoleingenjörsexamen. Här ges en bred kunskap om området med en fördjupning inom hållfasthetslära. Målet är att utbilda dig som ser en framtid som konstruktör med förmåga att utföra analyser. Utbildningen leder även fram till en teknologie kandidatexamen.

Magisterutbildningen är en fortsättning och ger fördjupade kunskaper som är lämpliga för dig som vill jobba som beräkningsingenjör eller gå vidare med forskarutbildning inom materialmekanik.

Högskoleingenjörsprogram i samverkan med Högskolan i Jönköping

 

Ämnesföreträdare

Grundutbildning

Daniel Svensson
Lektor i maskinteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
0500 - 44 85 94
E-post: daniel.svensson@his.se

Forskning

Ulf Stigh
Professor/prodekan
Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap
0500 - 44 85 08
ulf.stigh@his.se