Molekylärbiologi

Ämnet molekylärbiologi är den vetenskapliga disciplin inom vilken struktur och funktion hos makromolekyler studeras, i syfte att förstå biologiska strukturer, processer och system.

Tillämpningsområdena inom molekylärbiologin involverar bl.a. studier av molekylära processer för att förstå uppkomst av olika sjukdomar, samt utveckling av olika molekylärbiologiska tekniker och metoder inom de medicinska och biovetenskapliga områdena. På Högskolan i Skövde bedriver vi forskning och undervisning inom molekylärbiologi och angränsande ämnen inom t.ex. mikrobiologi, biokemi, systembiologi och immunologi.

 

Ämnesföreträdare