Naturgeografi

Ämnet naturgeografi definieras vid Högskolan i Skövde som studier av den naturvetenskapliga delen av geografiämnet, vilken behandlar klimatets och landskapets utveckling.

Ämnet inkluderar även resurshållning och miljöfrågor i globala, regionala och lokala ekosystem.