Ingenjör

Läs en ingenjörsutbildning som förbereder dig för en gynnsam och bred arbetsmarknad inom tillverkningsindustrin, både på små och stora företag – inom landet eller utomlands.

Alla kan bli ingenjör

När du utbildar dig till ingenjör kommer du behöva använda både dina kreativa förmågor, att se saker ur ett nytt perspektiv, och en tanke på framtiden så att det vi utvecklar är hållbart på lång sikt.

Ingenjörsstudenter vid Högskolan i Skövde har olika bakgrund. Några har jobbat inom industrin och vill utveckla sina kunskaper, andra kommer direkt från gymnasiet. Några ser ett framtida jobb som projektledare eller vill jobba med att förbättra arbetssätten inom industrin, andra vill bidra till att skapa bättre förutsättningar för människan i samhället i framtiden.

Ingenjörer jobbar med att lösa samhällsproblem, stora och små. Därför behövs alla typer av människor, med olika bakgrund och erfarenheter och med olika bild av samhället.

Intressanta länkar från Teknikföretagen

Kvinnligt nätverk för ingenjörsstudenter – QI

Läs mer om kvinnligt nätverk för ingenjörsstudenter - QI

Goda kontakter med näringslivet

Högskolan i Skövde erbjuder ingenjörsutbildningar med hög kvalitet, stark koppling till näringslivet och goda möjligheter till sommarjobb under utbildningen. Med din högskoleingenjörsexamen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden.

Se exempel på exjobb

I slutet av utbildningen gör du ett examensarbete, ofta i samarbete med ett företag. Under examensarbetet knyter du ihop de kunskaper och färdigheter du fått under utbildningen.

Exempel på exjobb från designingenjörsprogrammet 

Arbetsmarknad ingenjör

Som högskoleingenjör är du driftfärdig att jobba som ingenjör
Se vad Sveriges Ingenjörer tycker om Högskoleingenjörer på EFN:s webbplats.

Hur ser egentligen arbetsmarknaden ut för en automatiseringsingenjör?

Så här ser det ut i siffror:

  • Över 800 tillverkande företag i Skaraborg (Källa: SCB)
  • 2,3 miljoner företag i Europa
  • Sysselsätter 27,3% av Europas befolkning (Källa: Manufuture, EU)

''Efterfrågan på arbetskraft med utbildning inriktad mot teknik och tillverkning beräknas öka med cirka 125 000 fram till år 2030, medan tillgången ökar med endast cirka 15 000. Om nuvarande utbildningsdimensionering och ungdomarnas nuvarande studieval består är det således risk för en tilltagande brist på utbildade inom teknik och tillverkning. Bristen gäller dels personer med gymnasial teknisk-industriell utbildning, dels gymnasie- och högskoleingenjörer.''  Källa: SCB trender och prognoser.