Samverkansinlärning (SI)

Äldreårsstudenterna håller i SI-möten och ger er möjlighet att prova ett nytt arbetssätt där man behöver samarbeta i grupp för att öka möjligheterna för inlärning. SI är ett komplement till ordinarie undervisning där man kan utveckla färdigheter, få en god studieteknik och studievana. SI vänder sig till Ingenjörsstudenter i år 1 och är kopplat till kursen Introduktion till ingenjörsarbete.

Vad är SI?

”Supplemental Instruction” (SI) utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI som koncept har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder.
Ursprungligen från USA på 70-talet.
På Högskolan i Skövde kallar vi det samverkansinlärning eftersom lärandet sker i samverkan.

SI grundpelare

  • Komplement till kursen
  • Förstärka inlärning genom utbyte av tankar och idéer
  • 5-15 personer/grupp
  • Äldre student leder mötet – inte lärare
  • Kombinera vad man lär sig med hur man lär sig.

Varför SI?

Det är ett annorlunda lärtillfälle där man får prova ett nytt arbetssätt där man behöver samarbeta i grupp för att öka möjligheterna för inlärning. SI bidrar till ordinarie undervisning som ett komplement där man kan utveckla färdigheter, få en god studieteknik och studievana.
Äldreårsstudenterna som håller i mötet är nära utbildningen och har en bra överblick över hur det hänger ihop.
Studenter som deltar på mötet kan påverka innehållet så det blir effektiva gruppstudier samtidigt som det upplevs som roligt och en samhörighet skapas.
Sveriges nationella centrum finns i Lund.

SI inför hösten 2017

Arbetet med att planera inför hösten 20176 är igång. Har ni frågor eller funderingar, hör gärna av er!

FAQ om SI.

Välkomna!

 

Nyhet om studenthandledare och Samverkansinlärning

Kontakt