Hälsovetenskaper

Inom området vård och hälsa ingår program och kurser kopplade till ämnena folkhälsovetenskap, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och omvårdnad.

Utbildning och forskning

Nedan presenteras de program på grundutbildning- respektive magisternivå som Högskolan i Skövde erbjuder inom vård och hälsa. Du kan också läsa mer om vår forskning inom området samlat under Hälsovetenskaper.