Biomedicin

Ämnet biomedicin handlar om den mänskliga kroppens uppbyggnad och funktion i normalt tillstånd, samt om hur förekomsten av olika avvikelser leder till ohälsa och sjukdomar.

De här kunskaperna gör det möjligt att klarlägga olika sjukdomsförlopp. Intensiv forskning inom området har revolutionerat vår förståelse för uppkomsten av sjukdomar och har lett till utveckling av nya och effektivare metoder för diagnos och behandling. Det har lett till att bioteknik- och läkemedelsindustrin har expanderat sin verksamhet inom området och efterfrågan på kvalificerade biomedicinare har ökat kraftigt.

Biomedicin är ett mycket snabbväxande område där man bland annat utvecklar metoder och tillämpningar för bättre miljö, livsmedel och patientvård samt för utveckling av effektivare läkemedel.

Kurser inom ämnet biomedicin

 

Ämnesföreträdare