Folkhälsovetenskap

Välkommen till huvudämnet Folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper!

Folkhälsovetenskap är ett flervetenskapligt ämne som studerar hälsotillståndet samt dess förändring och fördelning mellan olika grupper i befolkningen. Folkhälsovetenskap fokuserar bland annat på att förstå samhällsstrukturens, arbetslivets, miljöns och hälsovårdssystemets betydelse för befolkningens hälsa både lokalt och globalt med särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa. Slutmålet är att människor ska kunna bibehålla eller uppnå god hälsa. 

Folkhälsovetenskapligt paraply över ämnets innehåll

Folkhälsovetenskapen som tvärvetenskap samexisterar med en rad områden som alla bidrar med specifika kunskaper till folkhälsovetenskapens unika perspektiv och bredd. Man kan se ämnet som ett tvärvetenskapligt paraply.

Utbildningar

Hos oss kan du läsa folkhälsovetenskap på både grund- och avancerad nivå. På grundnivå erbjuder vi ett treårigt Folkhälsovetenskapligt program (180 hp) som leder fram till kandidatexamen. På avancerad nivå kan du läsa Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien som leder fram till en magisterexamen. Samtliga utbildningsprogram är nätbaserade med undervisning och kommunikation online via Högskolans digitala lärplattform Canvas, samt några obligatoriska campusträffar.

Folkhälsovetenskapligt program 180 hp
Folkhälsovetenskap - smittskydd och vårdhygien 60 hp

Personal

Alexandra Krettek, professor
Sakari Suominen, professor
Gabriele Eiben, bitr professor
Diana Stark Ekman, lektor, docent
Koustuv Dalal, lektor, docent
Viveca Larsson, lektor
Louise Arvidsson, lektor
Stefan Backe, lektor
Ninitha Maivorsdotter, bitr lektor
Pernilla Bjerkeli, bitr lektor
Annelie Amigelius, adjunkt
Kristina Carlén, adjunkt
Elisabeth Berglund Kristiansson, adjunkt
Jasmin Müller, adjunkt
Kristian Vänerhagen, adjunkt

Walid El Ansari, gästprofessor
Deborah Gustafson, gästprofessor
Ingemar Qvarfordt, adjungerad lektor, docent
Maria Magnusson, adjungerad lektor

 

Ämnesföreträdare