Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH) omfattar sexualitet, fortplantning, föräldraskap och familjebildning. Betoningen ligger på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, i ett livscykelperspektiv.

Inom området studeras och utvecklas kunskap om de här normala processerna och deras avvikelser. Profilen baseras på mänskliga rättigheter och det professionella stödets betydelse för att främja hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, psykosocialt och känslomässigt välbefinnande genom livet där kvinnors och deras partners hälsa påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, genus- och sociokulturella aspekter.

Utbildning och forskning

 

Ämnesföreträdare