Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa

Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa (RPSH) omfattar sexualitet, fortplantning, föräldraskap och familjebildning med betoning på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv.

Inom området studeras och utvecklas kunskap om dessa normala processer och dess avvikelser. Profilen baseras på mänskliga rättigheter och det professionella stödets betydelse för att främja hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, psykosocialt och känslomässigt välbefinnande genom livet där kvinnor och deras partners hälsa påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, genus och sociokulturella aspekter.

Utbildning och forskning

 

Ämnesföreträdare