Filosofi

Filosofi är disciplinen som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, kunskapen och moralen.

Man brukar skilja mellan teoretisk filosofi (som har delområdena metafysik, kunskapsteori, logik, språk- och medvetandefilosofi och vetenskapsteori) och praktisk filosofi (som har delområdena etik, politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi och filosofisk antropologi). Alla dessa nämnda områdens egen historia räknas också till teoretisk respektive praktisk filosofi.

Vid Högskolan i Skövde ingår numera teoretisk och praktisk filosofi i huvudämnet filosofi. Här i Skövde görs också en särskild koppling mellan filosofi och kognitiv neurovetenskap. Detta visar sig bland annat genom kursen Medvetandet och hjärnan samt kursen Neuroetik. Kurser inom ämnet filosofi.

 

Ämnesföreträdare