Svenska språket

Ämnet behandlar svenska språket från olika perspektiv som struktur, variation, språkbruk, muntlig och skriftlig kommunikation.

Kurserna i svenska språket vid Högskolan i Skövde vänder sig särskilt till dig som vill förstå kommunikationens språkliga och sociala förutsättningar och förbättra din egen förmåga att uttrycka dig levande och klart. Särskilt nyttiga är kunskaper i svenska för lärare, informatörer, kommunikatörer och utredare men även för alla som vill kunna kommunicera i en modern och föränderlig arbetsmarknad.

Inom ämnet svenska språket erbjuder Högskolan i Skövde två huvudsakliga inriktningar. Först erbjuder vi kurser för internationella studenter med fokus på läs- och hörförståelse, text och grundläggande grammatik. Vår andra inriktning är mot muntlig och skriftlig kommunikation. Dessa studier ger kunskaper och färdigheter i retorik, studiet av människans språkliga förmåga och uttryckssätt i tal och skrift. En särskild gren av denna inriktning fokuserar skriftlig kommunikation i akademiska sammanhang såsom författandet av en vetenskaplig uppsats.

Därutöver erbjuder vi uppdragsutbildning inom inriktningen muntlig och skriftlig kommunikation. De senare är intensiva, praktiskt orienterade och behandlar presentationsteknik respektive språkriktighet i yrkeslivet.

Vår utbildning stöds av forskning med inriktning mot i första hand barn och ungas skrivutveckling samt språkförändring.

 

Kurser

Retorik 15 hp
Akademiskt skrivande 7,5 hp
Svensk kultur och samhälle
Svenska för internationella studenter 1: Muntlig språkfärdighet och hörförståelse
Svenska för internationella studenter 2: Text och grammatik
Akademiskt skrivande 2, uppsats

Kontakt