Anti-korruption

Högskolan arbetar mot korruption och oetiskt handlande. Högskolan har tagit fram en policy som kan ge anställda stöd och vägledning i frågor som kan uppkomma i det dagliga arbetet. Policyn behandlar bland annat frågor som rör mutor, jäv, otillåten påverkan och saker som myndighetsutövning, representation, bisysslor, upphandling, inköp och oetiskt handlande. Policyn synliggör problem och situationer som kan uppkomma samt hur man kan handla i olika situationer. I policyn lämnas också information om styrdokument, litteratur och informationssidor på webben där man kan söka mer information.

Bullar i korg.

Rapportera missförhållanden och avvikelser

Personer som kommer i kontakt med verksamheten på olika sätt har möjlighet att rapportera missförhållanden och avvikelser från denna policy. Vänd dig till någon av följande funktioner som har ett särskilt ansvar att ta emot och utreda tips som inkommer till Högskolan.

Dilemman

Kontakt

Ledamöter i rådet för forskningsetiska frågor

Kristens Gudfinnsson
Doktorandrepresentant
Doktorand i informationsteknologi
Institutionen för informationsteknologi
Kristens.gudfinnsson@his.se
Telefon: 0500-448325

Externa kontakter

Vill man inte rapportera till en intern funktion kan man vända sig till Högskolans juristkonsult Wallin Olofsson Advokatbyrå AB.

Malin Wallin
Jurist
Telefon: 0703 – 74 79 93
E-post: malin.wallin@wallinolofsson.se