Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

   Information till vårdverksamheten kring Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp.

   Bakgrund

   Syftet med Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen är att pröva om studenter i slutet av termin sex har uppnått den kliniska kompetens som krävs hos en nyexaminerad sjuksköterska. Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen och för utbildning på grundnivå enligt högskolelagen. Nationell klinisk slutexamination är utformad i två prov, ett skriftligt prov och ett praktiskt prov.

   Skriftligt prov

   Det skriftliga provet omfattar två delar, delprov I (0,5 hp) och delprov II (0,5 hp), och utgörs av två patientfall som speglar realistiska vårdsituationer som en sjuksköterska kan stå inför.

   Delprov I omfattar 50 poäng, för godkänt betyg krävs 33 poäng.

   Delprov II består av två frågor om läkemedelsberäkning som ingår i patientfallen. För godkänt betyg i delprov II krävs att båda frågorna är korrekt besvarade.

   Vid godkänt betyg:

   • i delprov I men underkänd på delprov II ska endast delprov II examineras om
   • i delprov II men underkänd på delprov I ska endast delprov I examineras om

   Skriftligt prov sker samtidigt vid alla lärosäten en fredag mellan klockan 08:00-12:00. Det ordinarie provet sker vecka 15/16 (vårterminen) och vecka 46/47 (höstterminen). Lärosätets lärare ansvarar för skriftligt prov och utfärdar betyg.

   Praktiskt prov

   Det praktiska provet (1 hp) ska genomföras i slutet av studentens VFU i termin 6 och innebär att studenten tilldelas en patient som studenten vårdar under tre timmar. Det praktiska provet genomförs för att bedöma studentens praktiska färdigheter i kliniska omvårdnadssituationer avseende observation, handlande och omdöme.

   Examinationen ska också pröva studentens förmåga till integration av de kunskaper som ingår i sjuksköterskeutbildningen med tanke på att studenten snart kommer att vara legitimerad sjuksköterska. Betygen godkänd (G) och underkänd (U) används.

   För betyget godkänd (G) ska samtliga mål vara uppfyllda. Det är lärosätets lärare som ansvarar för det praktiska provet och utfärdar betyg, men medverkar endast under den sista timmen vid en sammanfattande bedömning.

   Det praktiska provet ska utföras i Sverige och kan genomföras i den kliniska verksamhet där studenten fullgör sin sista termin. Förutsättningen är att verksamheten motsvarar kompetensområdet för en sjuksköterska på grundnivå. Under det praktiska provet vårdar studenten en patient så självständigt som möjligt under observation av bedömningsansvarig sjuksköterska. "Bedömningsunderlag vid praktiskt prov" ska användas för att bedöma studentens kliniska kompetens.

   Bedömningsansvarig sjuksköterska ska ha varit yrkesverksam som sjuksköterska i minst två år och vara väl insatt i vården där studenten genomför praktiskt prov. Det är önskvärt att bedömningsansvarig sjuksköterska har kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Under examinationen behöver bedömningsansvarig sjuksköterska frigöras från övrig patientverksamhet tre timmar under en arbetsdag samt en timma för sammanfattande bedömning samma dag.

   Bedömningsansvarig sjuksköterska, som inte har varit studentens ordinarie handledare, har det yttersta patientansvaret och deltar som observatör. Som observatör ska bedömningsansvarig sjuksköterska inte handleda studenten eller delta i vårdarbetet men ingripanden får ske vid bristande patientsäkerhet. Bedömningsansvarig sjuksköterska markerar studentens prestationer utifrån "ja", "nej" och "ej relevant" i "Bedömningsunderlag vid praktiskt prov" under provets genomförande.

   Dessutom ska synpunkter på studentens agerande kommenteras skriftligt. Lärare från lärosätet är ytterst ansvarig för examinationen, men medverkar endast under den sista timmen vid sammanfattande bedömning.

   Under den period som Nationell klinisk slutexamination introduceras i utbildningen är studentens deltagande frivilligt och ingår i den ordinarie studietiden på enheten/avdelningen. Resultatet kommer inte att påverka den slutliga bedömningen av studenten i den aktuella kursen.

   Obligatorisk verksamhet

   • Blekinge Tekniska Högskola
   • Göteborgs Universitet
   • Högskolan Dalarna
   • Högskolan i Halmstad
   • Högskolan Kristianstad
   • Högskolan i Skövde
   • Högskolan Väst
   • Karlstads Universitet
   • Linnéuniversitetet
   • Linköpings universitet
   • Luleå Tekniska Universitet
   • Malmö universitet
   • Mittuniversitetet
   • Sophiahemmet Högskola
   • Umeå Universitet
   • Uppsala Universitet
   Publicerad: 2022-08-15
   Senast ändrad: 2023-07-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se