Fjärrlån - böcker från andra bibliotek

Böcker som inte finns på Högskolebiblioteket kan lånas in från andra bibliotek i eller utanför Sverige.

Fjärrlån

Vi fjärrlånar studie- och arbetsrelaterad litteratur (dock inte någons kursböcker). Referenslitteratur och hela tidskriftsnummer går inte att beställa. Kontrollera först i bibliotekets katalog om boken du söker går att hämta på hyllan, reservera eller nå online!

Ta kontakt med informationsdisken för att beställa fjärrlån. Följande information behöver vi om de böcker du vill fjärrlåna:

  • författarnamn/redaktör
  • titel
  • upplaga
  • utgivningsår.

Räkna med att det kan ta minst en vecka, så var ute i god tid med din beställning!

Vem kan beställa?

Fjärrlån erbjuds till personal och studenter vid Högskolan i Skövde. Även studenter vid andra högskolor och universitet kan beställa fjärrlån. Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek.

Distansstudenter

Distansstudenter kan beställa fjärrlån på samma villkor som övriga. Böcker och artiklar skickas då istället direkt hem. Returporto till oss står du för själv. Läs om hur du, som är distansstudent, gör för att beställa böcker eller artiklar.

Fjärrlån direkt i Libris

Har du lånekort vid högskolebiblioteket kan du även beställa fjärrlån direkt i Libris genom att skapa ett låntagarkonto via sidan Allmänna villkor för anslutning, låntagarkonto. Välj Skövde: Högskolebiblioteket i Skövde som bibliotek och fyll i formuläret. Denna tjänst är till för studenter och personal vid Högskolan i Skövde.

Lånevillkor för fjärrlån

Vi kan inte ge någon garanti för när boken kommer. Räkna med ca 3 – 10 dagar. Ibland tar det tid på grund av att boken är utlånad vid andra bibliotek. Vi reserverar den då om möjligt. Fråga gärna om din beställning dröjer.

Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket. Behöver du förlänga ett fjärrlån kontaktar du informationsdisken så meddelar vi ny återlämningstid eller om omlån inte är möjligt. Vi meddelar när fjärrlånade böcker finns att hämta. Ett fåtal böcker går inte att låna hem utan måste läsas på plats i biblioteket.

När ditt fjärrlån ska återlämnas får du ett krav. Om boken inte återlämnas krävs du på den avgift som biblioteket blir skyldigt att betala utlånande bibliotek plus en administrativ avgift.

Vi meddelar dig om boken bara finns tillgänglig utanför Norden och fjärrlånet innebär en kostnad för dig.

Bokryggar i skinn

Vad kostar fjärrlån?

Kostnad för fjärrlån och beställning av artikelkopia är följande:

Böcker

  • inom Norden: Gratis
  • utanför Norden: 100 kr

Artikelkopior

  • inom Norden samt Tyskland: 40 kr/artikel (ej personal)
  • utanför Norden: 100 kr/artikel (ej personal)

Vi gör inga beställningar från bibliotek utanför Norden utan att ha kontaktat dig som har beställt materialet.

Kontakt

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde

Besöksadress:  Högskolevägen 4

Telefon: 0500-448060
Telefax: 0500-448059

E-post: biblioteket@his.se