Lämna inköpsförslag

Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag från studenter och anställda vid Högskolan i Skövde.

Innan inköpsförslag lämnas, kontrollera i bibliotekskatalogen att materialet inte redan finns tillgängligt. 

Biblioteket har inte möjlighet att köpa in allt, en bedömning görs från fall till fall, därefter lämnas besked till beställaren. 

Engelska titlar köps i första hand in i elektronisk form om det finns tillgängligt.

Läs mer om beståndshantering och inköpsrutiner i Högskolebibliotekets medieplan.


Inskickat av
Vill du att boken ska reserveras i ditt namn?*
Genom att trycka på "Skicka" ger jag mitt samtycke till att uppgifterna ovan lagras. Längre ner på denna sida finns information om hur de inskickade uppgifterna hanteras.

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Hantering av dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 216/679 artikel 6 och 13

Personuppgiftsansvarig: Högskolan i Skövde, Box 408, 541 28 Skövde Kontakta dataskyddsombud: dataskyddsombud@his.se

Högskolan behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt/dina inköpsförslag. Dina personuppgifter sparas i vårt webbpubliceringssystem EpiServer. Dina uppgifter är tillgängliga för den funktion som har behörighet att hantera systemet och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna gallras efter 3 månader.

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig själv. Begäran om registerutdrag eller rättelse av uppgifter om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande skickas till Högskolan i Skövde, Registrator, Box 408, 541 28 Skövde.

Bokryggar

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde