Högskolebibliotekets organisation och vision

Biblioteket är Högskolans centrala resurs för informations- och litteraturförsörjning.

Organisation

Högskolebiblioteket är organiserat i fyra team och en webbgrupp. De fyra teamen är Forskarservice, Kundservice, Media och Undervisning. 

Ledning

Bibliotekschef: Janet Wamby
Ledning och planering av verksamheten. 

Team Forskarservice

Team Forskarservice arbetar med att stödja forskares och studenters informationshantering med fokus på publikationsdata i DiVA, bibliometri och publiceringsvägar. 

Team Kundservice

Team Kundservice planerar och utvecklar förutsättningar för mötet mellan biblioteket och dess användare.

Team Media

Team Media ansvarar för att studenter, forskare och övrig personal får god tillgång till relevanta vetenskapliga informationsresurser för studier och forskning.

Team Undervisning

Team Undervisnings uppdrag är att på ett pedagogiskt sätt ge redskap och vägledning i att söka och värdera information (informationskompetens). Teamet är också en resurs för studenter som vill stärka sin skriftliga uttrycksförmåga (Studieverkstan). 

Vision

Högskolebiblioteket i Skövde ska:

  • erbjuda en tillgänglig, välkomnande och inspirerande fysisk och digital miljö där lärande och utveckling sätts i fokus
  • vara en attraktiv och självklar pedagogisk resurs som är väl integrerad i högskolan
  • utgöra en given plattform för högskolans vetenskapliga verksamhet

Biblioteket i siffror 2016

Besökare  
Besökare 147 620
Bestånd  
E-böcker  139 000
Tryckta böcker 108 133
E-tidskrifter 19 168
Tryckta tidskrifter 118
Lån och nedladdningar  
Lån av tryckta böcker 24 031
Nedladdningar av
fulltext från DiVA
163 438
Fjärrlån  
Fjärrinlån inklusive kopior 665
Fjärrutlån, initiala lån  626
Undervisning  
Deltagare i undervisning 3 016
Studieverkstan       
Konsultationer 381
   

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde