Studiemiljö, lokaler och trivsel

Biblioteket, inklusive undervisningssalar och Studieverkstan är en arbets- och studiemiljö för högskolans studenter, personal och andra besökare.

Studieplatser i biblioteket

I biblioteket finns olika typer av studiemiljöer:

 • Enskilda arbetsplatser för läsning och arbete med egen dator.
 • Datorarbetsplatser.
 • Soffgrupper.
 • Södra rummet med arbetsplatser som är lämpliga för grupparbeten.
 • Två mindre lektionssalar med datorarbetsplatser.
 • Tyst sal med läsplatser.
 • Tyst rum med sköna fåtöljer.
 • Grupprum i olika storlekar med whiteboardtavlor.
 • Fyra grupprum med bildskärmar och anslutningar avsedda för bärbar dator.
 • Ett resursrum utrustat med två datorer och anpassade program, som underlättar för studenter med läsnedsättning. Mer information om resursrummet.

Bibliotekets grupprum

Det finns 16 grupprum i biblioteket, 10 av dessa är bokningsbara via bokningssystemet.

 • De bokningsbara grupprummen är avsedda för fler än två personer.
 • Du måste använda din studentmejladress när du bokar ett grupprum, enligt a18abcxy@student.his.se. Bekräfta bokningen inom 30 minuter.
 • Grupprummen kan bokas två veckor i förväg.
 • Det går att boka max 6 timmar per vecka och samma grupp får ha max 3 timmar bokade samma dag. Bokning sker per timme, tiderna kan förläggas sammanhängande eller utspritt.
 • Om ett grupprum är bokat men stått tomt minst 20 minuter får en annan grupp använda rummet under resten av den timmen.
 • Var vänlig och avboka grupprummet om en bokning inte kommer att utnyttjas.

Studieverkstan

I biblioteket finns Studieverkstan där det går att få hjälp med språkgranskning inför skriftliga inlämningsuppgifter, studieteknik och datoranvändning. För öppettider och annan information, läs mer om Studieverkstan.

Tidskriftsrum

I tidskriftsrummet på entréplan finns dagstidningar och tryckta tidskrifter. Här finns plats att sitta och läsa eller plugga.

Trivselregler

För att vi ska kunna skapa en bra studie- och arbetsmiljö tillsammans gäller följande:

 • Tänk på arbetsron och visa hänsyn. Håll en låg samtalston, tänk på mobiletiketten och gå undan om du behöver tala i telefon.
 • Bibliotekets material skall behandlas varsamt. Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar i bibliotekets böcker.
 • Du är välkommen att fika i biblioteket, men det är inte tillåtet att förtära mat som osar eller kladdar. Varm mat hänvisas till gemensamma studentpentryn och kafédelar.
 • Sortera ditt skräp i återvinningsstationerna.
 • Det finns en tanke bakom möbleringen. Flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.
 • Bibliotekets datorer får endast användas i enlighet med SUNET's etiska regler.
 • Öppna inte fönstren i biblioteket, det påverkar ventilationen.

För att bibehålla en trivsam arbetsmiljö ser vi gärna att du meddelar om du ser något som behöver åtgärdas!

Om någon bryter mot reglerna eller stör

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot bibliotekets regler eller stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan bli avstängd från biblioteket. Beslut fattas av bibliotekschefen.

Ljudabsorbeter i olika färg

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter