Studiemiljö, lokaler och trivsel

Biblioteket, inklusive undervisningssalar och Studieverkstan, är en arbets- och studiemiljö för högskolans studenter, personal och andra besökare. Här finns grupprum, enskilda läsplatser och en tyst läsesal för att tillgodose olika behov av studiemiljöer.

Studieplatser i biblioteket

I biblioteket finns olika typer av studieplatser.

 • Enskilda arbetsplatser för läsning och arbete med egen dator.
 • Datorarbetsplaster med stationära datorer.
 • Soffgrupper.
 • Södra rummet med datorarbetsplatser som är lämpliga för grupparbeten.
 • Två mindre datorsalar för arbete i par och grupp.
 • Tyst läsesal med arbetsplatser.
 • Tyst rum med sköna fåtöljer.
 • Grupprum i olika storlekar med whiteboardtavlor.
 • Fyra grupprum med bildskärmar som det går att koppla upp en dator mot.
 • Ett resursrum utrustat med två datorer och anpassade program som underlättar för studenter med dyslexi. Mer information om resursrummet.

Bibliotekets grupprum

Det finns 16 grupprum i biblioteket, 10 av dessa är bokningsbara via bokningssystemet.

 • De bokningsbara grupprummen är avsedda för fler än två personer. 
 • Du måste använda din studentmejladress när du bokar ett grupprum, enligt a18abcxy@student.his.se. Bekräfta bokningen inom 30 minuter.
 • Grupprummen kan bokas två veckor i förväg.
 • Det går att boka max 6 timmar per vecka och samma grupp får ha max 3 timmar bokade samma dag. Bokning sker per timme, tiderna kan förläggas sammanhängande eller utspritt.
 • Om ett grupprum är bokat men stått tomt minst 20 minuter får en annan grupp använda rummet under resten av den timmen.
 • Var vänlig och avboka grupprummet om en bokning inte kommer utnyttjas.

Studieverkstan

I biblioteket finns Studieverkstan där det går att få hjälp med språket inför skriftliga inlämningsuppgifter, studieteknik och datoranvändning. Öppettider och mer information om Studieverkstan.

Tidskriftsrum 

I tidskriftsrummet på entréplan finns dagstidningar och vetenskapliga tidskrifter. Här finns plats att sitta och läsa eller plugga. 

Trivselregler 

Biblioteket är en arbetsplats för högskolans studenter och personal samt andra besökare. För att vi ska kunna skapa en bra studie- och arbetsmiljö tillsammans gäller följande:

 • Tänk på arbetsron och visa hänsyn. Tala därför med låg samtalston och stäng av mobilens ringsignal för att inte störa.
 • Bibliotekets material skall behandlas varsamt. Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar i bibliotekets böcker.
 • Du är välkommen att fika i biblioteket, men det är inte tillåtet att förtära mat som osar eller kladdar. Varm mat hänvisas till gemensamma studentpentryn och kafédelar.
 • Sortera ditt skräp i återvinningsstationerna.
 • Det finns en tanke bakom möbleringen. Flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.
 • Bibliotekets datorer får endast användas i enlighet med SUNET’s etiska regler.  
 • Öppna inte fönstren i biblioteket, det påverkar ventilationssystemet.

För att bibehålla en trivsam arbetsmiljö ser vi gärna att du meddelar om du ser något som behöver åtgärdas!

Om någon bryter mot reglerna eller stör

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot bibliotekets regler eller stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan bli avstängd från biblioteket. Beslut fattas av bibliotekschefen. 

Ljudabsorbeter i olika färg

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde