Etik vid akademiskt skrivande

Akademiskt skrivande och vetenskaplig publicering ställer stora krav på öppenhet och hederlighet. Särskilda etiska krav tillkommer när forskningen omfattar människor och djur. Därför finns etiska riktlinjer och kommittéer för vissa forskningsområden. Nedan finner du länkar till några av de viktigaste.

Forskning och etik

Litteratur om forskningsetik

På biblioteket finns en stor mängd litteratur som behandlar olika forskningsetiska frågor. I WorldCat Discovery söker du fram tryckta och elektroniska böcker, samt artiklar från databaser och tidskrifter.

Library

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

URKUND är ett system som Högskolan använder för att förebygga och upptäcka plagiering. Till hjälp för studenter finns Plagiathandboken.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information,
avvikande öppettider
.