Referera källor

Det är viktigt att tala om var man har hämtat de olika typer av material som man använder till sina egna texter. Som stöd finns ett antal vedertagna system för hur man ska gå till väga. Nedan hittar du några användbara länkar till sätt att skriva referenser.

APA-systemet

Det mesta som du behöver veta om APA-systemet är beskrivet i Publication manual of the American Psychological Association, som finns på kurslitteraturhyllan i biblioteket. Information finns också på APA:s webbplats APA Style och APA Style Blog.

Vägledningen i det följande ger svar på några av de vanligaste frågorna inklusive anpassningar till svenskt skriftspråk:

Ytterligare exempel går att ta del av hos andra högskolor (se t.ex. APA (Harvard) från Högskolan i Jönköping nedan). Var dock observant på ev. skillnader.

Harvardsystemet

Harvardsystemet finns i flera varianter, där APA:s är en av de mer etablerade. Om du ska använda Harvard och saknar särskilda instruktioner i ditt kursmaterial, finns många vägledningar på webben, bland annat följande (var dock observant på ev. skillnader):

Vancouver-systemet

ACM

Referenshanteringshjälpmedel

  • EndNote - verktyg för hantering av referenser i löpande text och listor, tillgängligt för högskolans studenter (Web) och personal (Web och program)
  • Mendeley - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor
  • Zotero - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor

  • Referenshanteringshjälpmedel i databaser

Bild av student

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

URKUND är ett system som Högskolan använder för att förebygga och upptäcka plagiering. Till hjälp för studenter finns Plagiathandboken.

Studieverkstan

Behöver du stöd i akademiskt skrivande, grundläggande referenshantering eller datoranvändning?

Kom till Studieverkstan eller boka en tid med en handledare där.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, om
avvikande öppettider etc
.

Kontakta Högskolebiblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Högskolebiblioteket i Skövde
Box 408
541 28 Skövde