Referera källor

Det är viktigt att tala om var man har hämtat de olika typer av material som man använder till sina egna texter. Som stöd finns ett antal vedertagna system för hur man ska gå till väga. Nedan hittar du några användbara länkar till sätt att skriva referenser.

APA-systemet

Det mesta som du behöver veta om APA-systemet är beskrivet i Publication manual of the American Psychological Association, som finns på kurslitteraturhyllan i biblioteket. Information finns också på APA:s webbplats APA Style och APA Style Blog.

"Lathunden" och den kortare vägledningen i det följande ger svar på några av de vanligaste frågorna inklusive anpassningar till svenskt skriftspråk:

Ytterligare exempel går att ta del av hos andra högskolor. Var dock observant på eventuella skillnader i anvisningar.

Harvard-systemet

  • Reference management (Harvard style) - kortare vägledning anpassad till riktlinjer i Guide till Harvardsystemet från Högskolan i Borås (se länk nedan)
  • Reference management (Harvard style) - kortare vägledning baserad på en äldre variant använd vid Högskolan i Skövde

Harvard-systemet finns i flera varianter. Om du inte hittar instruktioner för det du söker i vägledningen ovan eller i ditt kursmaterial, kanske förslag på lösningar finns till exempel i någon av följande utförliga tolkningar (var dock observant på eventuella skillnader):

Vancouver-systemet

Referenshanteringshjälpmedel

  • EndNote - verktyg för hantering av referenser i löpande text och listor, tillgängligt för högskolans studenter (Web) och personal (Web och program)
  • Mendeley - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor
  • Zotero - gratisverktyg för hantering av referenser i löpande text och listor

  • Referenshanteringshjälpmedel i databaser

Bild av student

Antiplagieringsguider

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig att förstå vad plagiering är och hur du kan undvika det. Den har tagits fram av biblioteken vid Blekinge tekniska högskola och Linnéuniversitetet.

NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek.

URKUND är ett system som Högskolan använder för att förebygga och upptäcka plagiering. Till hjälp för studenter finns Plagiathandboken (öppnas som PDF-fil).

Studieverkstan

Behöver du stöd i akademiskt skrivande, grundläggande referenshantering eller datoranvändning?

Kom till Studieverkstan eller boka en tid med en handledare där.