Infektionsbiologi

Forskningen i gruppen fokuserar främst på utveckling och användning av matematiska och statistiska modeller för att förstå komplexa system inom infektionsbiologi.

Gruppen forskar bland annat i att:

  • Identifiera nya biomarkörer för tidigare diagnos av sepsis
  • Identifiera biomarkörsprofiler för immunosuppressiva läkemedel
  • Utveckla metoder för att kunna förutse svåra angrepp av jordburna växtpatogener

Våra samarbetspartners är bland annat Skaraborgs Sjukhus, Örebro Universitet, University of Oxford, Sveriges Lantbruksuniversitet, Unilabs AB, Redoxis, TATAA Biocenter AB, HS Konsult AB, bioMérieux Sweden AB, MultiD Analyses AB och Abbott.

Huvudkompetenserna inom forskningsgruppen är:

  • Infektionsbiologi
  • Mikrobiologi
  • Immunologi
  • Systembiologi
  • Matematisk modellering
  • Multivariat statistik

Bakterier