Om Virtual Engineering

Inom forskningsspecialiseringen Virtual Engineering arbetar forskare med tillämpad forskning där det gäller att öka kunskapen kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system.

Forskningsgrupper inom Virtual Engineering

 

Production and automation engineering

Materialmekanik

 

Forskningsgruppen Fysik och matematik

Kontakt

Professorer inom Virtual Engineering

Ulf Stigh
Amos Ng
Lars Hanson
Krister A Karlsson
Keith Case
Lihui Wang
Philip Moore
Kalyanmoy Deb