• Alla (984)
 • Program (57)
 • Kurser (904)
 • Personal (534)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

 • Automatiseringstekniker 120 hp

  Automatiseringstekniker är en tvåårig utbildning som Högskolan i Skövde utvecklat i nära samarbete med näringslivet.

 • Barnmorskeprogrammet

  Barnmorska – för dig som är sjuksköterska och vill bygga på dina kunskaper med en kvalificerad vårdutbildning. Högskolan i Skövde

 • Bioinformatik - magisterprogram

  Bioinformatik magisterprogram 60 hp, studera kombinationen biologi och IT på avancerad nivå. Lär dig analysera biologiska data. Högskolan i Skövde

 • Biomedicin - magisterprogram

  Biomedicin magisterprogram 60 hp, studera teorier och tekniker inom naturvetenskap, för att lösa medicinska problem. Högskolan i Skövde

 • Biomedicinprogrammet

  Biomedicinprogrammet – studera kemi, genetik och fysiologi. Lär dig förebygga sjukdomar, lösa medicinska problem och ta fram nya läkemedel. Högskolan i Skövde

 • Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling

  Högaktuell utbildning med fokus på hur vi förvaltar våra biologiska resurser. Ta hand om naturens resurser för att skapa en hållbar utveckling.

 • Biovetenskap - Molekylär biodesign

  Bioteknik kommer att ha en avgörande betydelse i våra ansträngningar att försöka lösa de utmaningar vi står inom folkhälsosjukdomar, miljö och klimat.

 • Butikschefsprogrammet 180 HP

  Butikschefsprogrammet – en utbildning inom ekonomi & ledarskap. Lär dig leda arbetet i butik och få en kandidatexamen i ekonomi. Högskolan i Skövde

 • Byggingenjörsprogrammet

  Byggingenjörsprogrammet är en ingenjörsutbildning speciellt utvecklad i samarbete med byggbranschen för att tillgodose behovet av byggingenjörer.

 • Data Science - magisterprogram

  Data Science – en datautbildning för dig som vill kunna hantera en växande mängd komplex data i samhället för att stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Data Science - masterprogram

  Data Science master – en master i big data. Få kunskaper om stora mängder komplex data som hjälper dig stödja beslutsfattare. Högskolan i Skövde

 • Dataspelsutveckling - design

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Dataspelsutveckling - Game Writing

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Dataspelsutveckling - grafik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Dataspelsutveckling - ljud/musik

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Dataspelsutveckling - programmering

  Studera dataspelsutveckling & lär dig mer om programmering, game writing, design, grafik, ljud eller musik.

 • Datavetenskap - inriktning systemutveckling

  Lär dig allt om appar och andra mjukvaror, programmering och systemutveckling. Högskolan i Skövdes datavetenskapliga gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

 • Designingenjör

  Lär dig formge & utveckla produkter, från skiss till färdig produkt. Designingenjören behärskar hela produktframtagningsprocessen

 • Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram

  I magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv arbetar du med att skapa berättelser och studerar hur dessa kan interageras i dataspel.

 • Ekonomprogrammet

  Ekonomprogrammet - om du vill arbeta med ekonomiska frågor inom näringsliv och förvaltning. I Sverige eller utomlands.

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

Start v.

A-Ö

 • Introduktion till ingenjörsrollen G1N Start v.35, Programkurs, 33%, ht 16

  Introduktion till ingenjörsrollen G1N

 • Introduktion till systemvetenskap G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Introduktion till systemvetenskap G1N

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

 • Introduktion till ingenjörsarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig förberedelser inför ingenjörsutbildningen och en introduktion till ingenjörens arbete. Kursen är indelad i fyra moment; grundläggande mat

 • Introduktion till teknikarbete G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 16

  Den här kursen ger dig förberedelser inför produktionsteknikerutbildningen och en introduktion till teknikerns arbete. Kursen är indelad i fyra moment; matemati

 • Intrångsdetektering G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper om datakommunikation och IT-säkerhet med fokus på intrångsdetektering.

 • Kemi B, behörighetsgivande kurs X Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Under denna kurs introduceras du till biokemin och vi går igenom molekyler samt processer som är viktiga hos levande varelser, bland annat hur enzymer fungerar. Förutom detta studerar du olika kemiska analysmetoder.

 • Kognitionsvetenskap - forskningsperspektiv G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I den här kursen studerar du aktuella forskningsfrågor i kognitionsvetenskap som visar på kognitionsvetenskapens tvärvetenskaplighet. Speciellt fokus riktas mot lingvistik och kognitiv neurovetenskap men även aktuella tillämpningsområden berörs.

 • Kommunikation och coachning: Negativ livsstilsförändring G1F Start v.40, Programkurs, 100%, ht 16

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 17

  Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arb

 • Kommunikation och samtalsmetodik G1N Start v.08, Programkurs, 100%, vt 17

  Varför fungerar samtal mellan människor ibland på ett öppet och positivt vis och varför uppstår det ibland svårigheter, osäkerhet och missförstånd?

 • Säljteknik och butikskommunikation G1F Start v.44/13, Programkurs, 50%, ht 16/vt 17

  I den här kursen studerar du hur personlig försäljning och kundinteraktion kan få kunden att intressera sig för säljarens varor och leda affären till avslut.

 • Tala G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig speciellt till dig som är osäker på att tala offentligt eller allmänt känner att du behöver förbättra din muntliga kommunikationsförmåga, exempelvis för föredrag och arbete i arbetsgrupper.

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.03, Fristående kurs, 25%, vt 17

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Tillämpad hälsopsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 17

  Kursen syftar till att undersöka psykologiska faktorers påverkan på hälsa och sjukdom.

 • Tillämpad produktionssimulering G2F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen vänder sig specifikt till dig som vill utföra ett examensarbete inom industri som behöver användning av tillämpad produktionssimulering.

 • Undersökningsmetodik G1N Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 16

  Kursen tar upp planering, genomförande och analys av observationsundersökningar, tex marknadsundersökningar och attitydundersökningar.

 • Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Start v.38, Fristående kurs, 50%, ht 16

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom grunderna för undersökningsmetodik och systematiska hälsobedömningar av vanligt förekommande ti

 • Vardagsfysik G1N Start v.35, Fristående kurs, 25%, ht 16

  Kursen vänder sig till dig som vill ha en orientering över grundläggande fysik. Du studerar ett antal vardagsfenomen med anknytning till mekanik, vågrörelse, el

 • Webbteknologi - forskning och utveckling G2F Start v.45, Programkurs, 50%, ht 15

  Vill du lära dig vart utvecklingen är på väg inom de forskningsfält som relaterar till webbområdet? Vill du veta hur man hittar, kritisk analyserar och värderar de nyaste forskningsresultate

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö